Szczecinek 30-05-2024 godz. 22:07
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SZCZECINKU

KRZYSZTOF WISŁOCKI

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krzysztof Wisłocki

ul. Winniczna 24-26
78-400 Szczecinek

tel.: (94) 372 02 07, (94) 372 02 46

790 301 768 sekretariat

577 301 768 ogólny

791 174 641 nieruchomości

Nr konta :
09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

Adres e-mail: komornik.szczecinek@vp.pl

Adres www: www.KomornikSzczecinek.pl

 

Godziny pracy i przyjęć interesantów:
Pon.: 07:00 - 17:00
Wt.-Czw.: 07:00 - 15:00
Pt.: 07:00-13:00

Dyżur komornika w kancelarii:


Poniedziałki: 08:00 -17:00

 


Obsługujemy wnioski:

 

 

 

Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Wisłocki jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Szczecinku.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Wisłocki prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie całego kraju, na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:
„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”
Komornik tutejszej kancelarii działa w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
Jednocześnie informuje, iż do egzekucji z nieruchomości wyłączenie właściwi pozostają komornicy działający przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

BROWN BLUE ORANGE